March 5, 2024
ทุกอย่างประเทศไทย – คู่มือที่ดีที่สุดของคุณสำหรับประเทศไทย
สุขภาพ

เด็กชักเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง ต้องดูแลรักษาอย่างไร

อาการชักเป็นอาการทางระบบประสาทที่พบได้บ่อยในเด็ก โดยเกิดจากความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าในสมอง ส่งผลให้มีการกระตุกของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงและควบคุมไม่ได้ การที่เด็กชักเกิดจากหลากหลายสาเหตุ และสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและความรุนแรงของความผิดปกติ

สาเหตุของอาการชักในเด็ก

อาการชักในเด็กสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่

  • ไข้สูง พบได้บ่อยในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 5 ปี สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของสมองที่ตอบสนองต่อความร้อนสูง ส่งผลให้เกิดการชัก
  • โรคลมชัก เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการชักในเด็ก โดยโรคลมชักเกิดจากการที่สมองมีไฟฟ้าที่ผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติของสมองตั้งแต่กำเนิด หรือเกิดจากการบาดเจ็บที่สมอง หรือการติดเชื้อในสมอง
  • โรคหรือความผิดปกติอื่น ๆ พบได้บ่อยในเด็กทุกวัย สาเหตุอาจเกิดจากโรคหรือความผิดปกติต่าง ๆ เช่น การติดเชื้อในสมองหรือเยื่อหุ้มสมอง เนื้องอกในสมอง โรคทางพันธุกรรม ภาวะขาดวิตามิน การใช้ยาบางชนิด

อาการชักในเด็กที่เกิดจากโรคลมชัก

เด็กชักเกิดจากหลากหลายสาเหตุ แต่หากว่าเกิดจากลมชัก อาจจะเกิดได้จากกรรมพันธุ์ หรือจากการที่สมองได้รับการกระทบกระเทือน ทำให้มีความผิดปกติ สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบหลัก ๆ คือ อาการชักเกร็งทั้งตัว ซึ่งเด็กมักจะไม่รู้สึกตัว และอาการชักเฉพาะที่ เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

การวินิจฉัยโรคลมชัก

แพทย์จะวินิจฉัยโรคลมชักโดยพิจารณาจากประวัติอาการ การตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ อย่างการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) การตรวจภาพสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) หรือการตรวจเลือดเพื่อตรวจหาการติดเชื้อหรือภาวะขาดวิตามิน เพื่อตรวจสอบว่าเด็กชักเกิดจากอะไรกันแน่

วิธีดูแลเด็กเมื่อมีอาการชัก

  • จัดท่าให้เด็กนอนตะแคง เพื่อป้องกันไม่ให้สำลักน้ำลายหรือเศษอาหาร ซึ่งเป็นสาเหตุให้ขาดอากาศหายใจได้
  • คลายเสื้อผ้าให้หลวม เพื่อช่วยให้หายใจได้สะดวกยิ่งขึ้น
  • ห้ามกั้นปากหรือให้ยาใด ๆ ทางปาก เพราะอาจทำให้สำลัก และทำให้ลมหายใจอุดตันได้
  • ควรรีบนำเด็กส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที

การรักษาอาการชักในเด็กที่เกิดจากโรคลมชัก

เด็กชักเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกันไป ในเบื้องต้นแพทย์จะรักษาโดยการให้ยากันชัก โดยแพทย์จะเลือกยากันชักให้เหมาะสมกับอาการชักและความรุนแรงของโรคลมชัก ยากันชักจะช่วยควบคุมอาการชักไม่ให้เกิดขึ้นอีก

เด็กชักเกิดจากหลากหลายสาเหตุ หนึ่งในนั้นคือโรคลมชัก ผู้ปกครองควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคลมชัก เพื่อสามารถดูแลเด็กได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม หากเด็กมีอาการชัก ควรรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

Related posts

รับ Scoop – กลุ่มสนับสนุนมะเร็งเต้านมของฉัน

Justin Alex

การตรวจแมมโมแกรมและมะเร็งเต้านม

Justin Alex

5 อาหารติดตู้เย็นเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

Justin Alex